Zęby zatrzymane

Ząb zatrzymany jest to ząb, który mimo zakończonego rozwoju pozostaje niewyrżnięty (może być całkowicie niewidoczny w jamie ustnej lub widoczny częściowo). Przyczyną tego stanu może być np. blokowanie przez inne zęby, czy nieprawidłowy kierunek wzrostu. Problem ten najczęściej dotyczy tzw. zębów mądrości. Operacyjne usuniecie zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym i wymaga więcej czasu niż „zwykła ekstrakcja”.

Wskazaniem do usunięcia zębów zatrzymanych są przewidywane działania ortodontyczne lub protetyczne, rozwijające się wewnątrzkostne torbiele zębopochodne o znacznym zakresie, jak również ucisk na zęby sąsiednie, powodujący możliwość resorpcji ich korzeni, a także stany zapalne i dolegliwości bólowe.

Należy jednak pamiętać, że zabieg usunięcia zęba zatrzymanego jest procedurą trudną, zawsze obarczoną większą ilością możliwych powikłań, ze względu na nietypowe usytuowanie zęba, oraz mogące wystąpić nieprzewidziane trudności w trakcie trwania zabiegu.